สรรพคุณของ ดอกจันทร์
ดอกจันทน์เป็นเครื่องยาที่ใช้มากในยาไทย และเป็นเครื่องเทศที่รู้จักกันทั่วโลก ลูกจันทน์ได้จากเมล็ดของผลจันทน์เทศ ส่วนดอกจันทน์ได้จากเยื่อรกสีแดงที่หุ้มเมล็ดของผลจันทน์เทศ
จันทน์เทศจะเริ่มให้ผลเมื่อมีอายุ 8-9 ปี จนถึงอายุราว 30 ปี ผลจันทน์เทศเมื่อแก่จัดจะแตกเป็น 2 ซีก เนื้อผลกินได้ มีรสเปรี้ยว ฝาดเล็กน้อย เมล็ด(seed) มีเยื่อรก (aril) สีแดงสดห้ม เยื่อรกสีแดงสดนี้ เมื่อแห้งจะเปลี่ยนเป็นเหลืองอมน้ำตาล ถึงน้ำตาลแดง มีกลิ่นหอมเฉพาะเรียก "ดอกจันทน์" หรือ "ดอกจันทน์เทศ" หรือ "mace"
ตำราสรรพคุณยาโบราณว่า ดอกจันทน์มีกลิ่นหอม รสเผ็ดร้อน มีสรรพคุณบำรุงโลหิต บำรุงผิวเนื้อให้เจริญ บำรุงธาตุ ขับลม และใช้เป็นเครื่องปรุงแต่งอาหารคาวหวานหลายชนิด